Tag: आयात प्रतिबन्ध

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट घट्ने

काठमाडौं । स्रोतको संकुचनमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय