मान्छे आफ्नो हुन्छन्, रोग आफ्नो हुँदैन ।

सकेसम्म घरमै बसाैं, आफू र आफ्नाको सुरक्षा गरौं ।

'टक्सार म्यागजिन' बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ ।