Tag: ईलेक्ट्रिक गाडी ओरा गुड क्याट

ईलेक्ट्रिक गाडी ओरा गुड क्याटको रोड टेस्ट सम्पन्न

काठमाडौं । ग्रेट वाल मोटर नेपालले इलेक्ट्रिक गाडी ओरा गुड क्याटको रोड टेस्ट सम्पन्न गरेको