Tag: ओएलइडी

एलसीडी, एलइडी, क्यूएलइडी, एसएलइडि र ओएलइडी टिभिमा के फरक छ ?

काठमाडौं । यदि तपाईलाई एलसिडी, एलइडी, क्यूएलइडी, एसएलइडि र ओएलइडीको डिस्प्ले टाइपको किन्नको छनोट गर्न