Tag: कोभिड

कोभिड खोपले जन्माएका नौ नयाँ अर्बपति

कोभिड खोपले नौ नयाँ अर्बपति जन्माएको छ । तिनीहरू सबैको कुल सम्पत्ति विश्वका गरिब देशहरूमा