Tag: गुगल

खतरनाक भन्दै गुगलले १३६ ओटा एप्लिकेशन प्लेस्टोरबाट हटायो

काठमाडौं । गुगलले प्लेस्टोरबाट १३६ ओटा एप्लिकेशन हटाएको छ । खतरनाक एप्लिकेशन भन्दै गुगलले प्लेस्टोरबाट