Tag: टक्सार

बजेट कार्यान्वयमा बहुआयामिक समस्या

बजेट निर्माणका बेला जति उत्सुक हुन्छौं, कार्यान्वयनमा जाने बेला त्यो क्रमसः कम हुँदै जान्छ ।