Tag: निर्माण कम्पनी

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं । सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै