Tag: राष्ट्रिय किसान आयोग

वर्षाले धानमा पुराएको क्षतिले खाद्य सुरक्षामा समेत आच आउन सक्छ : राष्ट्रिय किसान आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान आयोगले वर्षाले धानमा पुराएको क्षतिले खाद्य सुरक्षामा समेत आँच आउन सक्ने