Tag: लगानी

सहकारीले लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने