Tag: सहकारी सङ्घसंस्था

सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि १६ प्रतिशत ब्याजदर

काठमाडौं । सहकारी सङ्घसंस्थाका लागि आजदेखि लागू हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत कायम