Tag: CNN

‘विद्युत आपूर्ति समस्याले ६४ प्रतिशत उद्योग प्रयोग गर्छन् जेनेरेटरकाे भरमा’ (प्रतिवदेन)

काठमाडौं । विद्युतको आपुर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको