Tag: FDI

प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको सबैभन्दा धेरै आकर्षण औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी मध्य सबैभन्दा धेरै औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा अकर्षण देखिएको