Tag: Food Matters

पाेषण कन्सर्नः ट्रान्सफ्याटकाे बढ्दाे जाेखिम र नियमनका सवाल

ट्रान्सफ्याटका मुख्य दुई स्रोत छन् । प्रमुख स्रोत भनेको प्राकृतिक रूपमा पशुपन्छीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने