Tag: Rajendra Yadav

दुग्ध बजारलाई अनौपचारिकबाट औपचारिक बनाउन केन्द्रित छौं (अन्तर्वार्ता)

नेपालको कुल ग्राहस्थ  उत्पादनको १२ प्रतिशत हिस्सा पशुपंक्षी पालनको क्षेत्रको मात्र छ । दुग्ध क्षेत्रको