Tag: The Vax

नेपालीमा खोप जनाउने अंग्रेजी शब्द ‘भ्याक्स’ भयो ‘द वर्ड अफ द इअर’

काठमाडौं । अक्सफाेर्ड अंग्रेजी शब्दकोशका कोशकारहरूले ‘भ्याक्स’लाई ‘द वर्ड अफ द इअर’ घोषणा गरेका छन्