Tag: अर्थ

‘पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अर्थमा छलफल

काठमाडौं । अध्ययरत विद्यार्थीलाई काममा लगाई कमाउने वातावरणसमेत बनाउने कार्यक्रम ‘पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनाउन