Tag: घरजग्गाको मुद्रास्फीति

विभिन्न निकायबाट निर्धारित घरजग्गाको मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतदेखि दश प्रतिशतले फरक

काठमाडौं । सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायले घरजग्गाको क्षेत्रमा मुद्रा स्फीतिको अवस्था फरक फरक देखिएको छ