Tag: जेएलपीटी

जेएलपीटीको आवेदन फारम शुल्क खल्ती बाट भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्तीबाट जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को भुक्तानी