Tag: निष्क्रिय पैसा

सरकारको खातामा निष्क्रिय पैसा बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा रहेको पैसाको अनुपात बढ्दै गएको