Tag: नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ

एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघको माग

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा दक्ष जनशक्ति