Tag: Esewa

यसरी जन्मियो ‘एफवान सफ्ट’

सन् २००४ मा कलेजका केही विद्यार्थीले सुरु गरेको एफवान सफ्ट अहिले नेपालको प्रमुख सूचना प्रविधि