Tag: NRB Nepal

सरकारले गरेको आयात कडाइमा सामान्य प्रभाव

काठमाडौं । सरकारले गरेको आयात कडाइमा सामान्य प्रभाव मात्रै देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक