Tag: robot

मनोभाव बुझने रोबोट सार्वजनिक

काठमाडौं । अमेजनले एउटा इभेन्ट आयेजना गरेर होम रोबोट सवार्वजनिक गरेको छ । होम रोबोटको