Tag: Tax

भ्याट पूर्णरूपमा लागू हुन सकेकै छैन: कर विज्ञ डा. खड्का [अन्तर्वार्ता]

कर विज्ञ डा. रूप खड्का, विशेषतः नेपालमा आधुनिक कर प्रणाली भनिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का