Tag: चिया

चिया उद्यममा जमेकी शान्ता

निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको उच्च सम्भावना बोकेको चिया क्षेत्रलाई सरकारले नयाँ नीति तर्जुमा गरेर किसानमुखी