Tag: सेज

सेज निर्माण सम्पन्न गर्न १०१ वर्ष लाग्ने महालेखाकाे अनुमान

काठमाडौं । महालेखापरिक्षकले २०७८ फागुन मसान्तसम्मको लागत अनुमान बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण सम्पन्न