Tag: नेपाल इन्टरमोडल यातायत

चोभारको सुख्खा बन्दरगाह कहिले आउँछ सञ्चालनमा ?

काठमाडौं । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि सुख्खा बन्दरगाह एवं एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण, सञ्चालन र